วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านตูม – 340804

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านตูม

ภาษาไทย : ต. บ้านตูม  อ. นาจะหลวย จ. อุบลราชธานี

English : Ban Tum ,Na Chaluai, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340804

รหัส อำเภอ : 3408

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.608

ลองติจูด : 105.241

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.608,105.241,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/