วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านตาล – 360703

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านตาล

ภาษาไทย : ต. บ้านตาล  อ. บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ

English : Ban Tan ,Bamnet Narong, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360703

รหัส อำเภอ : 3607

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.484

ลองติจูด : 101.756

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.484,101.756,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/