วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านด่าน – 312101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านด่าน

ภาษาไทย : ต. บ้านด่าน  อ. บ้านด่าน จ. บุรีรัมย์

English : Ban Dan ,Ban Dan, Buri Ram

รหัส ตำบล : 312101

รหัส อำเภอ : 3121

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.112

ลองติจูด : 103.162

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.112,103.162,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/