วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านดู่ – 311303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านดู่

ภาษาไทย : ต. บ้านดู่  อ. นาโพธิ์ จ. บุรีรัมย์

English : Ban Du ,Na Pho, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311303

รหัส อำเภอ : 3113

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.713

ลองติจูด : 102.977

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.713,102.977,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/