วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านดุง – 411102

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านดุง

ภาษาไทย : ต. บ้านดุง  อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี

English : Ban Dung ,Ban Dung, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411102

รหัส อำเภอ : 4111

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.741

ลองติจูด : 103.250

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.741,103.250,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/