วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านดง – 520201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านดง

ภาษาไทย : ต. บ้านดง  อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง

English : Ban Dong ,Mae Mo, Lampang

รหัส ตำบล : 520201

รหัส อำเภอ : 5202

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 18.374

ลองติจูด : 99.701

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.374,99.701,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/