วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านดง – 400802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านดง

ภาษาไทย : ต. บ้านดง  อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น

English : Ban Dong ,Ubolratana, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400802

รหัส อำเภอ : 4008

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.801

ลองติจูด : 102.645

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.801,102.645,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/