วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านชวน – 360701

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านชวน

ภาษาไทย : ต. บ้านชวน  อ. บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ

English : Ban Chuan ,Bamnet Narong, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360701

รหัส อำเภอ : 3607

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.518

ลองติจูด : 101.653

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.518,101.653,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/