วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านชบ – 321015

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านชบ

ภาษาไทย : ต. บ้านชบ  อ. สังขะ จ. สุรินทร์

English : Ban Chop ,Sangkha, Surin

รหัส ตำบล : 321015

รหัส อำเภอ : 3210

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.618

ลองติจูด : 103.849

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.618,103.849,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/