วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านฉาง – 210203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านฉาง

ภาษาไทย : ต. บ้านฉาง  อ. บ้านฉาง จ. ระยอง

English : Ban Chang ,Ban Chang, Rayong

รหัส ตำบล : 210203

รหัส อำเภอ : 2102

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.732

ลองติจูด : 101.076

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.732,101.076,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/