วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านจีต – 412401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านจีต

ภาษาไทย : ต. บ้านจีต  อ. กู่แก้ว จ. อุดรธานี

English : Ban Chiet ,Ku Kaeo, Udon Thani

รหัส ตำบล : 412401

รหัส อำเภอ : 4124

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.135

ลองติจูด : 103.197

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.135,103.197,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/