วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านจารย์ – 321008

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านจารย์

ภาษาไทย : ต. บ้านจารย์  อ. สังขะ จ. สุรินทร์

English : Ban Chan ,Sangkha, Surin

รหัส ตำบล : 321008

รหัส อำเภอ : 3210

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.561

ลองติจูด : 103.749

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.561,103.749,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/