วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านจาน – 310903

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านจาน

ภาษาไทย : ต. บ้านจาน  อ. พุทไธสง จ. บุรีรัมย์

English : Ban Chan ,Phutthaisong, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310903

รหัส อำเภอ : 3109

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.507

ลองติจูด : 102.983

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.507,102.983,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/