วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านจันทน์ – 411106

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านจันทน์

ภาษาไทย : ต. บ้านจันทน์  อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี

English : Ban Chan ,Ban Dung, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411106

รหัส อำเภอ : 4111

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.796

ลองติจูด : 103.296

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.796,103.296,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/