วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านค่าย – 210501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านค่าย

ภาษาไทย : ต. บ้านค่าย  อ. บ้านค่าย จ. ระยอง

English : Ban Khai ,Ban Khai, Rayong

รหัส ตำบล : 210501

รหัส อำเภอ : 2105

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.775

ลองติจูด : 101.304

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.775,101.304,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/