วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านคู – 311302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านคู

ภาษาไทย : ต. บ้านคู  อ. นาโพธิ์ จ. บุรีรัมย์

English : Ban Khu ,Na Pho, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311302

รหัส อำเภอ : 3113

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.712

ลองติจูด : 102.933

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.712,102.933,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/