วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านครัว – 190608

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านครัว

ภาษาไทย : ต. บ้านครัว  อ. บ้านหมอ จ. สระบุรี

English : Ban Khrua ,Ban Mo, Saraburi

รหัส ตำบล : 190608

รหัส อำเภอ : 1906

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.584

ลองติจูด : 100.767

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.584,100.767,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/