วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านข่า – 480806

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านข่า

ภาษาไทย : ต. บ้านข่า  อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม

English : Ban Kha ,Si Songkhram, Nakhon Phanom

รหัส ตำบล : 480806

รหัส อำเภอ : 4808

รหัส จังหวัด  : 48

ละติจูด : 17.666

ลองติจูด : 104.121

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.666,104.121,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/