วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านขาม – 400707

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านขาม

ภาษาไทย : ต. บ้านขาม  อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น

English : Ban Kham ,Nam Phong, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400707

รหัส อำเภอ : 4007

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.568

ลองติจูด : 102.952

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.568,102.952,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/