วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านก้อง – 412202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านก้อง

ภาษาไทย : ต. บ้านก้อง  อ. นายูง จ. อุดรธานี

English : Ban Kong ,Na Yung, Udon Thani

รหัส ตำบล : 412202

รหัส อำเภอ : 4122

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.821

ลองติจูด : 102.079

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.821,102.079,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/