วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านกาศ – 540408

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านกาศ

ภาษาไทย : ต. บ้านกาศ  อ. สูงเม่น จ. แพร่

English : Ban Kat ,Sung Men, Phrae

รหัส ตำบล : 540408

รหัส อำเภอ : 5404

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 18.090

ลองติจูด : 100.168

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.090,100.168,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/