วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านกอก – 340412

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านกอก

ภาษาไทย : ต. บ้านกอก  อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี

English : Ban Kok ,Khueang Nai, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340412

รหัส อำเภอ : 3404

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.489

ลองติจูด : 104.464

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.489,104.464,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/