วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านกวาง – 540406

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านกวาง

ภาษาไทย : ต. บ้านกวาง  อ. สูงเม่น จ. แพร่

English : Ban Kwang ,Sung Men, Phrae

รหัส ตำบล : 540406

รหัส อำเภอ : 5404

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 18.033

ลองติจูด : 100.222

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.033,100.222,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/