วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านกลาง – 501207

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านกลาง

ภาษาไทย : ต. บ้านกลาง  อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

English : Ban Klang ,San Pa Tong, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501207

รหัส อำเภอ : 5012

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.557

ลองติจูด : 98.887

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.557,98.887,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/