วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านกลับ – 190802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านกลับ

ภาษาไทย : ต. บ้านกลับ  อ. หนองโดน จ. สระบุรี

English : Ban Klap ,Nong Don, Saraburi

รหัส ตำบล : 190802

รหัส อำเภอ : 1908

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.730

ลองติจูด : 100.684

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.730,100.684,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/