วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านกรวด – 310801

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านกรวด

ภาษาไทย : ต. บ้านกรวด  อ. บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์

English : Ban Kruat ,Ban Kruat, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310801

รหัส อำเภอ : 3108

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.429

ลองติจูด : 103.077

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.429,103.077,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/