วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านกง – 400403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านกง

ภาษาไทย : ต. บ้านกง  อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น

English : Ban Kong ,Nong Ruea, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400403

รหัส อำเภอ : 4004

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.500

ลองติจูด : 102.553

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.500,102.553,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/