วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ่อ – 550102

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ่อ

ภาษาไทย : ต. บ่อ  อ. เมืองน่าน จ. น่าน

English : Bo ,Mueang Nan, Nan

รหัส ตำบล : 550102

รหัส อำเภอ : 5501

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 18.970

ลองติจูด : 100.721

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.970,100.721,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/