วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ่อเวฬุ – 220212

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ่อเวฬุ

ภาษาไทย : ต. บ่อเวฬุ  อ. ขลุง จ. จันทบุรี

English : Bo Weru ,Khlung, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220212

รหัส อำเภอ : 2202

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.723

ลองติจูด : 102.367

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.723,102.367,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/