วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ่อวิน – 200708

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ่อวิน

ภาษาไทย : ต. บ่อวิน  อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

English : Bo Win ,Si Racha, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200708

รหัส อำเภอ : 2007

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.052

ลองติจูด : 101.093

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.052,101.093,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/