วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ่อพุ – 220304

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ่อพุ

ภาษาไทย : ต. บ่อพุ  อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี

English : Bo Phu ,Tha Mai, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220304

รหัส อำเภอ : 2203

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.595

ลองติจูด : 102.028

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.595,102.028,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/