วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ่อพลอย – 230401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ่อพลอย

ภาษาไทย : ต. บ่อพลอย  อ. บ่อไร่ จ. ตราด

English : Bo Phloi ,Bo Rai, Trat

รหัส ตำบล : 230401

รหัส อำเภอ : 2304

รหัส จังหวัด  : 23

ละติจูด : 12.604

ลองติจูด : 102.559

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.604,102.559,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/