วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ่อทอง – 201001

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ่อทอง

ภาษาไทย : ต. บ่อทอง  อ. บ่อทอง จ. ชลบุรี

English : Bo Thong ,Bo Thong, Chon Buri

รหัส ตำบล : 201001

รหัส อำเภอ : 2010

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.193

ลองติจูด : 101.504

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.193,101.504,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/