วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ่อกวางทอง – 201003

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ่อกวางทอง

ภาษาไทย : ต. บ่อกวางทอง  อ. บ่อทอง จ. ชลบุรี

English : Bo Kwang Thong ,Bo Thong, Chon Buri

รหัส ตำบล : 201003

รหัส อำเภอ : 2010

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.318

ลองติจูด : 101.308

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.318,101.308,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/