วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บุ่งหวาย – 341511

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บุ่งหวาย

ภาษาไทย : ต. บุ่งหวาย  อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี

English : Bung Wai ,Warin Chamrap, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341511

รหัส อำเภอ : 3415

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.158

ลองติจูด : 104.753

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.158,104.753,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/