วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บุ่งมะแลง – 343203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บุ่งมะแลง

ภาษาไทย : ต. บุ่งมะแลง  อ. สว่างวีระวงศ์ จ. อุบลราชธานี

English : Bung Malaeng ,Sawang Wirawong, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 343203

รหัส อำเภอ : 3432

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.238

ลองติจูด : 105.045

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.238,105.045,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/