วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บุ่งค้า – 350802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บุ่งค้า

ภาษาไทย : ต. บุ่งค้า  อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร

English : Bung Kha ,Loeng Nok Tha, Yasothon

รหัส ตำบล : 350802

รหัส อำเภอ : 3508

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 16.176

ลองติจูด : 104.669

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.176,104.669,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/