วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บุ่งคล้า – 380801

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บุ่งคล้า

ภาษาไทย : ต. บุ่งคล้า  อ. บุ่งคล้า จ. บึงกาฬ

English : ,Bung Khla, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380801

รหัส อำเภอ : 3808

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 18.252

ลองติจูด : 103.962

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.252,103.962,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/