วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บุสูง – 331601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บุสูง

ภาษาไทย : ต. บุสูง  อ. วังหิน จ. ศรีสะเกษ

English : Bu Sung ,Wang Hin, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331601

รหัส อำเภอ : 3316

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.957

ลองติจูด : 104.209

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.957,104.209,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/