วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บุพราหมณ์ – 250306

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บุพราหมณ์

ภาษาไทย : ต. บุพราหมณ์  อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

English : Bu Phram ,Na Di, Prachin Buri

รหัส ตำบล : 250306

รหัส อำเภอ : 2503

รหัส จังหวัด  : 25

ละติจูด : 14.268

ลองติจูด : 101.872

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.268,101.872,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/