วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บุญเกิด – 560510

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บุญเกิด

ภาษาไทย : ต. บุญเกิด  อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา

English : Bunkoet ,Dok Khamtai, Phayao

รหัส ตำบล : 560510

รหัส อำเภอ : 5605

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.134

ลองติจูด : 99.998

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.134,99.998,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/