วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บุกระสัง – 310510

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บุกระสัง

ภาษาไทย : ต. บุกระสัง  อ. หนองกี่ จ. บุรีรัมย์

English : Bu Krasang ,Nong Ki, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310510

รหัส อำเภอ : 3105

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.724

ลองติจูด : 102.501

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.724,102.501,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/