วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บึงโขงหลง – 380601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บึงโขงหลง

ภาษาไทย : ต. บึงโขงหลง  อ. บึงโขงหลง จ. บึงกาฬ

English : ,Bueng Khong Long, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380601

รหัส อำเภอ : 3806

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 18.002

ลองติจูด : 104.045

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.002,104.045,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/