วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บึงเจริญ – 310807

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บึงเจริญ

ภาษาไทย : ต. บึงเจริญ  อ. บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์

English : Bueng Charoen ,Ban Kruat, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310807

รหัส อำเภอ : 3108

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.337

ลองติจูด : 103.037

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.337,103.037,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/