วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บึงสำโรง – 302305

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บึงสำโรง

ภาษาไทย : ต. บึงสำโรง  อ. แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา

English : Bueng Samrong ,Kaeng Sanam Nang, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302305

รหัส อำเภอ : 3023

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.715

ลองติจูด : 102.198

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.715,102.198,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/