วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บึงพะไล – 302303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บึงพะไล

ภาษาไทย : ต. บึงพะไล  อ. แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา

English : Bueng Phalai ,Kaeng Sanam Nang, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302303

รหัส อำเภอ : 3023

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.661

ลองติจูด : 102.236

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.661,102.236,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/