วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บึงบอน – 330206

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บึงบอน

ภาษาไทย : ต. บึงบอน  อ. ยางชุมน้อย จ. ศรีสะเกษ

English : Bueng Bon ,Yang Chum Noi, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330206

รหัส อำเภอ : 3302

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.251

ลองติจูด : 104.444

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.251,104.444,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/