วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บึงนาเรียง – 460804

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บึงนาเรียง

ภาษาไทย : ต. บึงนาเรียง  อ. ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์

English : Bueng Na Riang ,Huai Mek, Kalasin

รหัส ตำบล : 460804

รหัส อำเภอ : 4608

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.600

ลองติจูด : 103.288

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.600,103.288,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/