วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บึงนคร – 450520

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บึงนคร

ภาษาไทย : ต. บึงนคร  อ. ธวัชบุรี จ. ร้อยเอ็ด

English : Bueng Nakhon ,Thawat Buri, Roi Et

รหัส ตำบล : 450520

รหัส อำเภอ : 4505

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 16.072

ลองติจูด : 103.852

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.072,103.852,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/