วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บึงทวาย – 471402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บึงทวาย

ภาษาไทย : ต. บึงทวาย  อ. เต่างอย จ. สกลนคร

English : Bueng Thawai ,Tao Ngoi, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 471402

รหัส อำเภอ : 4714

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.034

ลองติจูด : 104.157

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.034,104.157,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/